سه شنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۱

 • بابک احمدی ناقدی

  بابک احمدی ناقدی

  رییس هیئت مدیره
  • علی میرزایی ریک

   علی میرزایی ریک

   عضو هیئت مدیره
  • مرتضی ملانژاد

   مرتضی ملانژاد

   مدیرعامل و نایب رییس
  • محمدرضا موثق نیا

   محمدرضا موثق نیا

   عضو هیئت مدیره
  • احمد شریفی یزد نژاد

   احمد شریفی یزد نژاد

   عضو هیئت مدیره