سه شنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۱

bogies

تولید بوژی امتیاز برجسته شرکت واگن پارس است . واگن پارس تولیدکننده بوژی با تکنولوژی های برتر تحت لیسانس بزرگان این صنعت در جهان میباشد .

واگن پارس تاکنون ده ها هزار بوژی فابریکیت برای استفاده در بازارهای داخلی و بین المللی طبق لیست ذیل تولید نموده است :

 • بوزی های واگنهای مسافری بت همکاری شرکت بمباردیر شامل :
 • بوژی MD 523
 • بوژی MD 36
 • بوژی MD 52 M
 • بوژی لکوموتیو با همکاری شرکت آلستوم شامل :
 • بوژی coco
 • بوژی های واگن های باری طبق استاندارد های بین المللی شامل :
 • بوژی H 665
 • بوژی Y 25 ( R S 2A )
 • بوژی Y 25 ( LSD1 )
 • بوژی ( سه محوره ) WU 84
 • بوژی سه تیکه فابریکت
 • TPF و فابریکت 100- 18
 • بوژی مترو سری Z2