دانش و مهارت مهندسی در طول تاریخ بشری باعث تحولات بزرگی در جهان شده است. از اختراع چرخ در عصر باستان تا ساخت موتور بخار در دوره انقلاب صنعتی و نیز توسعه انواع فناوری‌های دوران جدید، دستاوردهای مهندسان در طول تاریخ بسیار درخشان بوده است. در ایران نیز مهندسان خدمات شایانی به جامعه کرده‌اند.

خواجه نصیرالدین طوسی که این روز به یاد او نامگذاری شده، از مهندسان بزرگ این سرزمین است که الهام بخش ما در توسعه و خدمت محسوب می‌شود.

در گروه مپنا با تلاش همه کارکنان پیشین و کنونی، دستاوردهای بزرگی طی سی سال فعالیت رقم خورده است؛ به‌‌گونه‌ای که مپنا به‌عنوان یک نماد پیشرو مهندسی و صنعت کشور شناخته می‌شود. ما ضمن پاسداشت، ادامه دادن و عمق بخشیدن فناورانه به فعالیت‌های ارزشمند گذشته، در سال‌های پیش رو توسعه بیشتری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، برقی‌سازی حمل و نقل، صنعت آب و نیز استفاده از مفاهیم و ابزارهای تحول دیجیتال در همه حوزه‌های کسب و کار خود خواهیم داشت تا آن‌طور که فلسفه وجودی گروه اقتضا می‌کند، در توسعه پایدار کشور و کاهش معضلات، کماکان نقشی موثر ایفا کنیم.

چنین روزی در یک مجموعه بزرگ مهندسی، فرصتی است تا ضمن تقدیر از تلاش‌های جمعی و فردی گذشته و نتایج ارزشمند به دست آمده، از خطاها نیز درس گرفته و از آنها به عنوان پلی برای رسیدن به موفقیت‌های آتی استفاده کنیم و در نهایت، میراث داران شایسته‌ای برای بزرگان تاریخ مهندسی این کشور باشیم.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما

محمد اولیاء